Rigtigt fra starten forkorter gennemløbstiden og reducerer omkostningerne.

Eksempel: Brug samme trykplade til forskellige størrelser

Flexo: På visse typer af æsker er det muligt at benytte samme trykplade til forskellige størrelser af æsker. Tag allerede fra starten udgangspunkt i de forskellige formater på æskerne. Eksemplet viser en klichébesparelse på mere end 50%.

        Ikke OK                                                              OK


Eksempel: Samme grundkliché
Ved visse mønstertyper kan man benytte samme grundkliché til forskellige typer og størrelser af æsker. Mønstrets størrelse skal dimensioneres rigtig fra starten.

Eksempel: Tekstændring
Det ser godt ud med brødtekst i flere farver, men det kan blive dyrt. En enkelt tekstændring kan blive dyr, hvis man ikke tager det med i overvejelserne fra starten. Eksemplet viser en klichébesparelse på mere end 40 %. I stedet for at trykke overskrifterne med grønt har vi trykt dem med sort. Samme farve som den øvrige brødtekst.

Eksempel: Optimer trykoverfladen
Negativ eller positiv logotype? Hvad kan man spare? Det er overfladen på trykpladen, der koster. Klichéomkostningen i eksempel B svarer til cirka 15% af eksempel A.