Fabrikken i Sarpsborg fejrede 100 år i 2014

Går helt tilbage til 1800-tallet

1801 - M. Peterson & Søn

Momme Peterson grundlagde forretningen i 1801 og fik sit borgerskabsbrev, som gav ham ret til at starte en krambod i Moss. Kramboden voksede og udviklede sig til et forretningsforetagende ved navn M. Peterson & Søn.

1848 - Skibsfart

M. Peterson & Søn købte sig ind i skibsfart og var en af Moss’ mest fremgangsrige skibsselskaber i 1875.

1883 - Moss Cellulosefabrikk

Momme Peterson’s barnebarn, Theodor Peterson, solgte flåden, købte Moss Jernverk og dets betydelige ejendomme. Han grundlagde Moss Cellulosefabrikk, hvor det første kog af cellulose fandt sted i 1883. De to første papirmaskiner blev købt i 1898.

1950 - Udviklingen af Petersongruppen

Brødrene Ralph og Erik Mollatt, 6. generations efterkommere af Momme Peterson, blev hovedudviklerne i arbejdet med at bygge en moderne, fuldt integreret emballagekoncern op.

1989 - Peterson Group

Peterson består af ti individuelle selskaber. Samme år blev gruppemodellen introduceret, med M. Peterson & Søn AS – familieejet selskab, ikke børsnoteret – som moderselskab.

1998 - Styrkelse af vor nordiske position

Ved opkøb af massivpapfabrikken fra UPM Kymmene og etablering af Peterson Packaging OY styrkede vi vores nordiske position.

1999 - Markedstilpasning

Som en konsekvens af, at vore konkurrenter bevæger sig mod centralisering og specialisering, solgte vi kartonfabrikken og bægerproduktionen. Vi fuldførte også et investeringsprogram i Moss, som gav en forøgelse på 50.000 ton i vor produktion af kraftliner.

2001 - Nordic Paper

Virksomhederne i Scanproof enheden blev omorganiseret til den uafhængige greaseproofgruppe under navnet Nordic Paper og tilhører ikke længere Peterson koncernen.

2006 - Køb af fabrikker i Sverie og Danmark

Peterson AS indgik i august 2006 en aftale med Smurfit Kappa Group om køb af fire bølgepapfabrikker i Sverige og Danmark - Peterson Packaging A/S med fabrik i Næstved og Randers i Danmark, samt Packaging AB med fabrik i Norrköping og Bäckefors i Sverige - som nu er en del af Peterson.

2012 - Nye ejere

Pemco AS overtager 100% af aktierne i Peterson AS. Pemco er en norsk handels- og industrikoncern indenfor kemikalie og vedvarende energi.
Læs mere om Pemco her

2014 - Styrker op i Danmark

Peterson Packaging Group investerer i udvikling af fabriksstrukturen i Danmark. Produktion i Næstved flyttet til Randers og Peterson Packaging blive en stærk spiller spiller på det danske marked.