Vores arbejde med CSR

Miljø

Vi bestræber os på at minimere vores påvirkning af miljøet. Det gør vi ved at anvende råvarer, energi og andre ressourcer så effektivt som muligt og ved konstant at forbedre vores produktionsenheder set ud fra et miljømæssigt perspektiv. Miljøhensyn skal afspejles i hele værdikæden og udgøre en integreret del af købsprocessen.

Peterson Packaging fremmer ansvarlig brug af fiberbaserede råvarer ved i de fleste tilfælde at bruge genbrugsfibre. I de tilfælde, hvor nye fibre anvendes, kan vi levere emballager fra et FSC® godkendt skovbrug og med en certificeret produktionskæde (CoC).

Socialt ansvar

For os betyder socialt ansvar, at vores måde at drive forretning på er etisk korrekt, at vi på de steder, hvor vi opererer, respekterer internationalt vedtagne menneske- og arbejdsrelaterede rettigheder. At vi skaber et sundt og sikkert arbejdsmiljø for vores medarbejdere, og at vi er en ansvarlig del af fællesskabet, hvor vi opererer.

Peterson Packaging sætter sikkerhed for ansatte og andre øverst på dagsordenen ved konstant at have fokus på hændelser og ulykker med målet om at opretholde et psykosocialt og sikkert arbejdsmiljø uden ulykker til følge.

Økonomisk

Peterson Gruppen  arbejder kontinuerligt med at optimere udnyttelsen af såvel råvarer som andre ressourcer, der er nødvendige i vores virksomhed. I Peterson Gruppen er vi overbeviste om, at omkostningseffektivitet går hånd i hånd med reduceret miljøpåvirkning. I forbindelse med investeringer er ressourceforbruget altid en vigtig del af beslutningsgrundlaget.

For at skabe varig indtjening benytter vi i Peterson Gruppen etablerede metoder baseret på LEAN i vores optimeringsarbejde.