Bølgepap - Hvis naturen fik lov at vælge

Bølgepap - et godt valg for miljøet

At arbejde med bølgepap som råvaremateriale gør det let for os at bidrage til en positiv udvikling af miljøeffekten. Bølgepap kan genanvendes 100% og er dermed ekstremt miljøvenligt.


Miljøpåvirkning

Bølgepap er lavet af 85% genbrugspapir. . Alt bølgepap, som returneres, bliver genbrugt. Mere end 90 procent går i ny papirproduktion, mens resten genbruges som energi. Selv limen, som binder bølgepappens forskellige lag sammen, er 100% biologisk nedbrydelig. Limen, som benyttes, er baseret på majsstivelse.
Ren natur, med andre ord.


Vi arbejder løbende med at minimere miljøbelastningen i hele fremstillingsprocessen, fra råvareproduktion, transport og på egne fabrikker til selve produktets miljøpåvirkning.


Indenfor Peterson Packaging arbejder vi for, at vores produkter, processer og fabrikker i mindst mulig udstrækning skal belaste miljøet omkring os. I praksis betyder det, at Peterson Packaging sætter meget tydelige miljøkrav til alle leverandører - af både varer og tjenesteydelser.


Dette sker gennem mest mulig anvendelse af returfiberbaserede råvarer og miljøstyringssystem i vores produktionsfaciliteter. Vi arbejder aktivt for emballageminimering  i samråd med vores kunder.

Vi sætter os hele tiden nye mål for yderligere at reducere fabrikkernes miljøpåvirkning i produktionen. Hvis naturen selv kunne vælge emballagemateriale, ville den helt sikkert vælge bølgepap. Retursystemer, genanvendelse og moderne produktionsmetoder er bæredygtig udvikling sat i system. Vi vover til og med at påstå, at vi gør miljøet en tjeneste, såfremt anvendelsen af bølgepap fortsætter med at stige.