Vil sikre papirproduksjon og bedre miljøet med ny varmesentral

24 februar 2016

Pemco Energi, som eier papirfabrikken Peterson Packaging i Trondheim, ønsker å erstatte dagens fossile oppvarmingskilder ved bedriften med en ny varmesentral basert på returflis og sortert avfall. Dette vil ifølge ledelsen bidra til lønnsom drift med forutsigbare energi-priser for papirfabrikken, og også bidra til å sikre beboere fornybar varme på kalde dager.

 

Fabrikksjef Jean-Fancios Larosa ved Peterson Packaging sa under et åpent informasjonsmøte mandag, at valutaendringer og uforutsigbare energipriser var blant utfordringene de håper å løse ved å bygge en ny energisentral på Ranheim. Og adm. direktør Håkon Knappskog i Pemco Energi fulgte opp:
 - Dette anlegget vil gi oss en forutsigbar energipris. Det gjør at vi kan sikre en lønnsom produksjon for bedriften fremover. Og det er et av de største miljøprosjektene i Trondheim i tiden fremover. Varmesentralen vil blant annet erstatte gass og olje, som vi bruker i dag. Dette er både billigere og mer miljøvennlig enn dagens løsning. Vi vil forbrenne retur-tre og sortert næringsavfall, sa han ifølge adressa.no

Samarbeider med Statkraft Varme

Pemco Energi har inngått samarbeid med Statkraft Varme om å levere fjernvarme til Trondheims fjernvarmenett. Det betyr at Statkrafts egne planer om en varmesentral foreløpig er lagt på is. Statkraft vil på sikt vurdere å etablere en varmesentral i det tidligere Energos-bygget som Statkraft har kjøpt.
 - Siden Pemco overtok fabrikken i 2012 har mye skjedd som vi mener trygger arbeidsplassene på Ranheim. Hadde ikke de kommet inn på eiersiden ville vi trolig vært nedlagt, sa Arvid Solbu, HMS-koordinator ved Peterson Packaging til nrk.no/trondelag søndag.


Rundt 80 personer hadde møtt opp til informasjonsmøtet på fabrikken om anlegget som etter planen skal stå ferdig sommeren 2018. Det vil de neste månedene i år bli levert en rammesøknad om anlegget, før man begynner med grunnarbeidet. Etter planen skal grunnarbeidet og bygningsarbeidet foregå i hele 2017.


 Lederen for foreningen Ranheim inn i framtida, Tove-Merete Lilledal, er positiv til en utvikling som sørger for drift ved fabrikken, men kunne tenkt seg at sentralen ble bygd på et annet sted:
 - Vi kunne tenkt oss at sentralen ble bygd nærmere tunnelen, sier Lilledal. Selv om Lilledal er positiv til investeringer som kan sikre fabrikken, savner hun en helhetlig plan for Ranheim og utbyggingene som er i gang på området.

 - Når man bygger ut så må man se på helheten av det man bygger og hvor mye støy det til sammen fører til for beboerne i området, sier Lilledal.


Pemco mener derimot at det er en god plassering på varmesentralen, selv om det er noen utfordringer når det gjelder vei og ankomst til anlegget som må løses. De opplyste under informasjonsmøtet at de hadde vært i kontakt med naboer og grunneieren om hva som vil være den beste beliggenheten for anlegget.

 - Vi tror dette er en god plassering. Det vil komme litt i skjul fra de andre byggene som gjør at det vil ligge mer skjermet til, sa prosjektleder Anders Eide i Norsk Energi under informasjonsmøtet.


Varmesentralen er tenkt plassert rett ved nedkjøringsrampa til E6. Bygget er på 3000 kvadratmeter og vil ruve 25 meter over bakken.

"Kilde - Norsk Fjernvarme"