WorldStar til Peterson Packaging

9 januar 2014

Emballasjeløsningen «Ekornes H-clips System» har blitt tildelt den høythengende prisen WorldStar for 2014.

I sitt møte den 7. november bestemte juryen i World Packaging Organisation at det innsendte bidraget fra Peterson Packaging AS, som også ble tildelt utmerkelsen Scanstar tidligere i høst, skulle bli tildelt utmerkelsen WorldStar som en av de i alt 249 innmeldte bidragene fra 35 ulike land.

«Ekornes H-clips System» er et nytt låsesystem for bølgepappforpakninger. Emballasjen får da et lås i plast, som også fungerer som et bærehåndtak, og som i tillegg erstatter andre lukkemetoder som stift, tape og lim. Dette medfører en sterkt redusert risiko for skade på produktet ved utpakking.

Løsningen er utarbeidet i et samarbeid mellom Peterson Packaging AS, J.E. Ekornes AS samt ekstern leverandør av låset. Plastlåset er forøvrig patentert av Ekornes.

Selve overrekkelsen vil skje i Dusseldorf i starten av mai 2014.